تبلیغات
هنر - میر عماد
میر عماد الحسنی سیفی قزوینی یکی از مشهور ترین خوشنویسان تاریخ هنر ایران است که توانست پایه خط نستعلیق را چنان مستحکم نماید که تمام صاحب نظران خطوط اسلامی آن را عروس خطوط نامیدند. قلم او بیشترین تاثیر خود را در عرصه خط نستعلیق گذاشته است. زندگی او در تذکره ها و رسالات متون مختلف آمده اما گوشه های پنهان زندگی او همواره ناشناخته مانده است.                                                                                                                                                 

در لغت نامه آمده است :                                                                                                                             

عماد قزوینی خطاط مشهور (961-1024) نام او عماد الملک قزوینی حسنی بود و در خط نستعلیق دستی توانا داشت خط میر برای حسن خط مثل بوده است و برخی خط او را بر خط میر علی هروی ترجیح میدادند. در سال 1024 ه.ق شاه عباس صفوی وی را متهم به پیروی از مذهب تسنن نمود و امر به قتل او شد وی در آخرین شب ماه رجب همان سال در راه حمام به قتل رسید.            

گویند میرزا ابو تراب خطاط اصفهانی شاگردش جنازه او را در دروازه طوقچی دفن نمود و چون میخواستند برای او مقبره ایی بسازد مانع شدند. فرزندان و یاران او را هم طرد کردند و همگی به هند و رم پناه بردند خاندان او همگی در خط سر آمد بودند.        بنا به گفته خانم آن ماری شیمل در کتاب خوشنویسی و فرهنگ اسلامی میر عماد در سن 8 سالگی شروع به آموزش خط نمود.       دکتر مهدی بیانی استاد دانشگاه در مورد تاریخ تولد و سالهای زندگی او میگوید: میر عماد در قزوین  متولد شد و دوران کودکی و  نوجوانی خود را در قزوین گذراند و در مورد تکمیل هنر خود به تبریز سفر کرد.                                                           

از ترجمه مورخین و تذکره نویسان می آید که میر در سال 1027 در اصفهان بقتل رسید و بیشتر تذکره نویسان همین تاریخ را نقل کرده اند. اما مستقیم زاده تاریخ مرگ میر را به سال 1024 میداند. این قول بیشتر از جانب صاحب عالم آرای عباسی است که معاصر با میر عماد میباشد و بیشتر صحیح است. سن میر 63 بود که به تاریخ 961 هم میرسد.