تبلیغات
هنر - درس ششم

درس ششم _ طراحی از گلها و گیاهان ؛ طراحی از برگ ؛ طراحی از گل تكنیك خیس ؛ تكنیك خشك ؛ تكنیك خشك و خیس ؛ طراحی از تنه و شاخه درخت

 

 

  طراحی از گلها و گیاهان

گیاهان سوژه هایی بسیار متنوع و مناسب برای طراحی هستند. برگها، شاخه ها و گلها در اندازه ها، شكلها و رنگهای گوناگون به وفور در اطراف شما هستند و فرصتی برای كسب تجربه در این زمینه به شمار می آیند.  

 

  طراحی از برگ

برای آغاز كار، از برگهای نسبتاً ساده به عنوان به مدل استفاده كنید. در حد امكان انواع برگهای پهن، باریك و پنجه ای شكل را مورد مطالعه قرار دهید. پس از این مرحله به رگ برگها توجه كنید. رگه های ضخیم و واضح، اهمیت بیشتری دارند و می توانید آنها را در كار خود منعكس كنید. اما از ترسیم رگه های ریز كه در سراسر برگ پخش می شوند خودداری كرده و به جای آنها دقت و حوصله خود را صرف بررسی سایه روشنها و بافت بنمایید از برگهای ساده، 4 طرح به ترتیب شامل: اسكیس، طراحی خطی، سایه روشن، تهیه و برای طرح چهارم از پشت برگها كه رنگی متفاوت با رگ برگهای واضحتر و ضخیمتر دارند استفاده كنید. برگهای خشك نیز به نوبه خود زیبایی ویژه ای دارند. حالتهای جمع و مچاله شده آنها را بررسی كنید. آنها را با مداد و سپس خودكار به صورت اسكیسهای گوناگون مورد مطالعه قرار دهید. به تناسبات نهفته در تمام قسمتها توجه نموده و از امكانات مداد به خوبی اسنفاده نمایید. برای طراحی از گیاهانی كه برگهای بلند و باریك دارند، می توانید از پهنای نوك مداد استفاده كنید. با فشاری كه به نوك مداد وارد می كنید، درجات خاكستری متنوعی به وجود آورده و برگها را زنده تر مجسم نمایید. وقتی با مجموعه ای از برگها (برگهای یك گلدان) یا قسمتی از یك باغچه یا برگهای انبوه درختان رو به رو می شوید از ترسیم دانه دانه برگها خودداری نمایید. ابتدا آنها را به صورت توده های خاكستری متنوع دیده و سطح مورد نظر را از خاكستری بپوشانید.  

 

  طراحی از گل

 

برای طراحی از گلها، به چگونگی ساختمان اصلی آنها توجه كنید. فرم و حجم هندسی آن را با دقت تشخیص داده و ترسیم كنید. معمولاً برای گلها و برگها از نور طبیعی استفاده می كنند. دلیل آن این است كه نور مصنوعی سایه روشنهای شدیدی به وجود می آورد كه لطافت سوژه را از بین می برد. (هیچ گاه از گل مصنوعی، تصویر گل یا حتی گل ذهنی برای طراحی استفاده نكنید.) گلهای تیره و روشن را با ساخت و ساز دقیق سایه روشن ترسیم نمایید. توجه داشته باشید كه مسیر سایه روشن و حركت مداد در جهت فرم گل برگها باشد. از تیره كردن بیش از حد آنها خودداری نمایید.  

 

  تكنیك خیس

ابتدا سطح كار را به كمك تكه های اسفنج مرطوب نموده و پیش از خشك شدن آن، با قلم مو و مركب، طرح را خاكستری رنگ می كنید. رطوبت مقوا باعث پخش شدن مركب و ایجاد سایه ای لطیف می شود. بعد از آن، با توجه به تیرگیهای مدل، به تدریج درجات خاكستری تیره تری را در سطح كار به وجود می آورید. ممكن است در تمرینات اولیه، نتایج چندان مطلوب نباشند، اما لازمه موفقیت، تمرین و مداومت است. همیشه تیره ترین درجات را برای آخرین مراحل كار بگذارید. از سایش قلم بر سطح مقوا خودداری نمایید. حركت دست و قلم مو می بایست سریع و با تسلط باشد. گاهی لازم است كه بگذارید مقوا خشك شود و سپس لكه های بعدی را ترسیم كنید. این كار باعث می شود كه مقوای شما كمتر باد كرده و كج و معوج شود. شما تنها با تمرین می توانید مقدار آب قلم مو را به اندازه مورد نیاز در نظر بگیرید. گاه لازم است كه قلم مو از آب اشباع شود تا به راحتی سطح مورد نظر را بپوشاند و گاه رطوبت مختصری لازم می گردد. هر گاه رطوبت قلم مو زیادتر از حد نیاز بود، آن را به وسیله اسفنج متعادل كنید. اگر رطوبتی كه بر روی كاغذ آورده اید، به نظر زیاد بود، ابری را آهسته روی آن قرار داده و بردارید تا آب اضافی جذب شود، اما ابر را روی كار نكشید.  

 

  تكنیك خشك

مرحله اول كار تقریباً مثل تكنیك خیس است. با این تفاوت كه سطح كار به جای آب تمییز، با مقداری آب مركب بسیار رقیق (خاكستری روشن) مرطوب می شود. برای شروع مرحله بعد و ایجاد لكه های تیره تر باید بگذارید مقوا قدری خشك شود و بعد قسمت هایی را كه نسبت به خاكستری اولیه، در درجه بعدی تیرگی قرار دارند، به صورت لكه لكه قرار دهید و به محو شدن آنها در زمینه یا در یكدیگر فكر نكنید. در هر مرحله می گذارید كه مرحله قبل خشك شود و تیرگیها را پله به پله ایجاد می كنید.  

 

  تكنیك خشك و خیس

ابتدا سطح طرح را با آب تمییز مرطوب كرده و بعد لكه های خاكستری را به آن اضافه كنید تا به صورتی محو، سطح كار را پر كند و بعد لكه هایی تیره تر از خاكستری قبلی به آن افزوده، سپس صبر كنید تا كار خشك شود، بعد لكه هایی را به تناسب درجات (از روشن به تیره) ایجاد كنید. در هر مرحله، پس از پایان كار می توانید با روان نویس یا ماژیك، خطوط یا بافت خاصی در كار ایجاد كنید.  

 

  طراحی از تنه و شاخه درخت

 

مرحله اول برای طراحی از درخت، مشاهده فرم كلی درختان است. درختان دارای دو قسمت عمده تنه، شاخ و برگها هستند. اگر فاصله شما از درخت مورد نظرتان كم باشد نمی توانید سوژه را به تمامی در صفحه كاغذ جای دهید، بنابراین، آن قسمت از درخت را كه دیدگان شما بر آن تسلط دارد انتخاب كنید.

اما اگر مایل هستید كه درخت را به طور كامل طراحی كنید، باید در فاصله ای قرار بگیرید كه چشمان شما در یك نظر، تمامی درخت را ببیند و در آن واحد، آن را به سطح كاغذ منتقل كند. برای این مسأله لازم است كه حداقل فاصله شما از درخت، 3 برابر طول آن درخت باشد. اگر مایلید قسمتی از تنه یا شاخه های درخت را طراحی كنید، ابتدا فرم ساده و هندسی سوژه را در نظر بگیرید درختان و شاخه ها به طور عمده حالتی استوانه ای شكل دارند. آن قسمت از تنه كه از خاك بیرون آمده ضخیم ترین حجم را دارد و هر چه رو به بالا می رود باریكتر می شود. شاخه ها نیز تابع همین مسأله هستند. عمده ترین مسأله در تنه درختان، بافت آنهاست. شما برای ایجاد بافت مورد نظر باید، از نوك و پهنای مداد به طور هم زمان استفاده كنید. ضربه های مختلف مداد و ارزش خطی های متنوع را امتحان كنید تا به تجربه دلخواه برسید. با كم رنگ كردن و پر رنگ كردن بافتهایی كه ایجاد كرده اید، می توانید علاوه بر نور و سایه حجم مدور آن را نیز نشان بدهید. ترسیم بافتهای دیگری از خاك، گیاهان و علفها یا سنگهای اطراف می تواند تضاد بسیار مناسبی در كار شما ایجاد كند.

نكته مهم: گاهی به پس زمینه تصویر، یعنی فضای اطراف سوژه هم باید توجه داشت. تنه های سفید درختان با پس زمینه تیره و شلوغ، جلوه زیباتری پیدا می كنند. بافت ضخیم و خشك پوسته بعضی درختان، با حركات نرم و درجات خاكستری مناسب، هماهنگی بهتری پیدا می كند. به جای ترسیم تك تك برگها به صورت كامل، از بافت نرم كه با پهنای نوك مداد به وجود می آید استفاده نمایید.