تبلیغات
هنر - درس هشتم

درس هشتم _ طراحی از چهره ؛ تناسبات چهره ؛ طراحی از اجزای چهره

طراحی از ابروها ؛ طراحی از بینی ؛ طراحی از لب

 

  طراحی از چهره

موضوعی كه مورد علاقه همه طراحان بوده و هست، مبحث طراحی از چهره است. بسیاری از افراد حتی پیش از آغاز به طراحی، تلاشهای فراوانی در این زمینه داشته و فعالیتها و تمرینات مربوط به طراحی را منحصر به موفقیت در ترسیم چهره می دانند. برای طراحی از چهره لازم است كه مدل مناسبی داشته باشید. شما می توانید از اشخاص اطراف خودتان درخواست كنید تا به عنوان سوژه با شما همكاری كنند، در غیر این صورت به كمك آینه ای به اندازه متوسط (كه از چهره خودتان كوچكتر نباشد) به طراحی از چهره خودتان بپردازید. پس از كسب مهارت كافی، می توانید از روی تصاویر و عكسها نیز طراحی كنید ولی در هر حال تأكید ما بر طراحی از سوژه عینی است، نه ذهنی.  

 

  تناسبات چهره

 

برای طراحی از چهره، ابتدا بیضی تخم مرغی شكلی را به عنوان سر، در نظر گرفته، ترسیم نمایید. یك خط عمودی، دو نیمه چپ و راست چهره را به وجود می آورد و با ترسیم یك خط افقی كه بیضی را به چهار قسمت مساوی تقسیم می كند، محل چشم ها در چهره مشخص می شود. چنانچه خط افقی را به پنج قسمت مساوی تقسیم كنید، اندازه چشمها مشخص می شود. شما متوجه می شوید كه فاصله بین دو چشم، برابر با یك چشم است نیمه بالای چهره را برای ابرو، پیشانی و موها در نظر گرفته و در نیمه پایینی به سراغ خط عمدی وسط چهره رفته و به كمك آن محل قرار گیری اجزای دیگر چهره را پیدا می كنیم. اگر از خط افقی تا پایین بیضی را به دو نیمه تقسیم كنیم، نوك بینی بر روی این نقطه واقع می شود. از این نقطه تا انتهای بیضی را نیز به نسبت یك سوم و دو سوم علامت گذاری می كنیم تا خط میان لبها نیز مشخص شود.  

 

  طراحی از اجزای چهره

الف ـ طراحی از چشم ها: پیش از آغاز به طراحی، تمرین مشاهده را انجام دهید. با دقت به چشمهای خودتان در آینه نگاه كنید، دو گوشه داخلی و خارجی چشم، نسبت سفیدی و سیاهی كره چشم، حالت پلكها و حركت مردمك در سراسر چشم را بررسی نمایید. با مطالعه حالت چشم افراد در مواقع مختلف (تماشای تلویزیون، مطالعه، خشم، شادی، گریه،هیجان، تفكر و ...) بپردازید و آنها را بارها و بارها، هم به صورت ذهنی و هم به صورت مشاهده دقیق مرور كنید. ویژگیهای متفاوت چشم افراد سالخورده و كودكان را مقایسه نمایید.

ــ فرم ساده چشم شبیه یك بیضی است كه دو گوشه آن با هم تفاوت دارند. گوشه خارجی، زاویه ای بسته دارد و تا سرحد تیرگی مردمك، مثلث كشیده ای را به وجود می آورد.

ـــ گوشه داخلی، زاویه بازتری دارد و نسبت به گوشه خارجی، شكل مثلث كوچكتری را به خود می گیرد.

ـــ مردمكها بدون استثنا شكل دایره دارند، در حالت نگاه عادی، قسمتی از مردمك زیر پلك پنهان است. پس مراقب آن باشید كه دایره مردمك را به طور كامل ترسیم نكنید، زیرا در این حالت، چشمها حالت وحشت زده یا متعجب به خود می گیرند.

ـــ با حركت مردمك به سمت راست یا چپ، حجم پلك نیز كمی تغییر می كند. پلكهای بالا و پایین با هم تفاوت عمده ای دارند و حجم مژه ها در پلكها نیز متفاوت است.

در حین طراحی از چشمها به یاد داشته باشید كه:

چشمها را نخست به طور جداگانه بررسی و ترسیم نمایید. پس از تسلط كافی، به طراحی از هر دو چشم بپردازید. به فاصله چشمها از یكدیگر (كه برابر با اندازه یك چشم است) و هماهنگی و تناسب مردمكها با یكدیگر توجه داشته باشید.

طرحها را كم رنگ بكشید و به ارزش خط توجه داشته باشید. در ترسیم مژه ها اغراق نكنید، آنها را با حجم و اندازه واقعی بكشید. معمولاً برای پلك پایین چشم، از خط كم رنگ نازك، یا پهنای نوك مداد استفاده می شود. برای ترسیم پلك پایین و چین و چروكها به جای خط، از سایه كم رنگ پهنای مداد هم استفاده می كنند. پس از تمرین كافی، چشمها را با ابروها بكشید. از ترسیم فرم چشم به طور ذهنی اكیداً خودداری كنید.  

 

  طراحی از ابروها

برای ترسیم ابروها، باید به این نكات توجه داشته باشید: جهت و حالت ابروها، ضخامت ابروها، فاصله ابرو از چشم و فاصله ابروها از یكدیگر.

نحوه ترسیم: ابتدا مسیر و حالت ابرو را خیلی كم رنگ مشخص نمایید. با پهنای مداد، سایه ضخیمی متناسب با پهنای ابرو ترسیم كنید. در جهت رویش موها با نوك تیز مداد، خطوط واضح و حالت دار بكشید. ابروها را با توجه به مدلی كه در مقابل دارید، ترسیم كنید. رویش و جهت موها را به دقت بررسی نمایید.  

 

  طراحی از بینی

بینی برجسته ترین نقطه در چهره افراد است و همچون دیگر اعضای چهره از تنوع و گوناگونی برخوردار می باشد. برای ترسیم آن، لازم است شكل ساده آن را (كه عبارت است از مخروط مثلث القاعده) در نظر داشته باشید. فرم بینی را از جهات مختلف روبرو، نیم رخ و سه رخ مورد مطالعه قرار دهید. به تفاوت اندازه در پره ها، نوك، حجم و ارتفاع بینی در افراد مختلف توجه كنید سپس به طراحی از شكل بینی خود (به كمك آینه) بپردازید. در حین طراحی توجه داشته باشید كه:

ابتدا فرم كلی را آن گونه كه می بینید ترسیم كنید. به جای خط، از سایه و پهنای نوك مداد استفاده كنید. تیره ترین سایه ها در پره های بینی دیده می شود و تنها در همین قسمت هاست كه می توانید از خط نیز استفاده كنید. وقتی به ترسیم بینی از روبرو می پردازید فقط در بخشهای پایین بینی (پره ها و حفره ها) از خط استفاده كنید. از آنجا كه فرم بینی،حجم برجسته ای دارد، به نور و سایه آن بیشتر توجه نمایید. وقتی چهره مدل در زاویه سه رخ یا نیم رخ باشد، می توانید از خط نیز برای قسمتی از ارتفاع بینی استفاده كنید.  

 

  طراحی از لب

با مشاهده لبها در افراد مختلف متوجه می شوید كه فرم لب، در تكمیل شخصیت و كاراكتر چهره نقش فراوانی دارد. ساختار كلی لب، امكان تغییر پذیری بسیار متنوعی دارد و هماهنگ با حالات روحی یا ظاهری شخص می تواند جنبه بیانی به خود بگیرد. فرم لب و دهان خود را در آینه مشاهده كنید. حالتهای صحبت كردن، خندیدن، خوردن، خمیازه كشیدن، ناراحتی، شادی، اعتراض، فریاد زدن و ... را بررسی كرده و ببینید كه بیشترن تغییر در كدام قسمت دهان دیده می شود؟ در گوشه ها یا در قسمت میانی لبها؛ سپس به هماهنگی تغییر حالتها در چشم و لب به طور همزمان بپردازید. علاوه بر حالتهای رفتاری، به تغییر فرم در اثر تغییر وضعیت سر و چهره (نیم رخ و سه رخ و ...) نیز بپردازید. با چرخش سر به پهلو، زیر یا بالا، لبها نیز تغییر فرم پیدا می كنند.

شیوه طراحی از فرم لب: برای فرم لب همچون فرم چشم، یك بیضی با گوشه های تیز و بسته در نظر بگیرید و آن را از طول و عرض به چهار قسمت تقسیم كنید. لب بالا معمولاً باریكتر از لب پایین است. گاهی لب بالا و پایین در یك اندازه هستند و بسیار به ندرت پیش می آید كه لب بالا ضخیمتر از لب پایین باشد. بهتر است كه برای ترسیم فرم لب، به جای خط، از سایه یا پهنای مداد استفاده كنید. دو گوشه لب با هم برابر و یك شكل هستند. لب پایین شامل گوشه ها و بخش مركزی یا وسط است. سایه ای كه برای لب بالا در نظر می گیرید باید قدری تیره تر از لب پایین با شد. این تیرگی در گوشه های دهان نیز تغییر پیدا می كند.