تبلیغات
هنر - درس چهارم

درس چهارم طراحی از پارچه ها

طراحی از پارچه علیرغم آنچه به نظر می آید، اهمیت فراوانی دارد. به خصوص در حین طراحی از مدل انسانی و فیگوراتیو، چنانچه بر حالتها و شیوه های مختلف طراحی از چین و چروكها تسلط نداشته باشید، بخشی از زحمتتان به هدر خواهد رفت. جنسیتهای مختلف پارچه، ارتباطی مستقیم با حالتها و چین چروكها دارد.

چینهای پرده، چادر، لباسهای آویخته از جا رختی، حالتهای پارچه حریر، حالتهایی كه پارچه های از جنس گونی به خود می گیرند، چینهایی كه در آستین و كنار آرنج یا زانو به وجود می آید و ... همه، فرمهایی متنوع و سوژه هایی برای تمرین هستند. برای طراحی، پارچه هایی ساده با رنگهای سیاه و سفید و با جنسیتهای مختلف (گونی، كتان، پشمی، حریر، و ... ) را به عنوان مدل انتخاب كنید. حتی المقدور پارچه ها صاف باشند و حتی لباسهای دوخته را فعلاً به عنوان سوژه به كار نبرید. با یك پونز، گوشه پارچه را به دیوار بزنید. بهتر است زاویه ای را برای نصب انتخاب كنید كه نور و سایه، هر دو در مدل وجود داشته باشند. پیش از شروع به طراحی، مدل را به دقت بررسی كنید، خواهید دید كه كلیه خطوط عمودی سوژه به طرف بالا و در جهت نقطه ای هستند كه پونز وجود دارد. برای طراحی از پارچه ابتدا:

ـ فرم كلی آن را در نظر بگیرید.

ـ نقطه اتكا را كه همان پونز است مشخص كنید.

ـ اكثر چینها به طور معمول حالتهایی از مثلثهای كشیده و بلند دارند. در نظر داشتن مثلثها و ترسیم صحیح و متناسب آنها به شما كمك فراوانی می كند. زاویه ها و گوشه ها را مرتباً با یكدیگر مقایسه و بررسی كنید. (از لحاظ كوچكی و بزرگی، بلندی و كوتاهی). ابتدا با مداد و سپس با خودكار یا روان نویس اسكیسهایی ترسیم نمایید. در حین تكرار خطوط، ارزش خطی را همان طور كه در درسهای گذشته گفته شد، توسط تنوع خطوط تیره و روشن، ضخیم و نازك مشخص نمایید. به هنگام طراحی اسكیس، دستتان در سراسر كاغذ در حركت و چرخش باشد. بدون استفاده از پاك كن به اصلاح خطوط بپردازید. به نمونه طراحی اسكیس از پارچه توجه كنید. بعد از مرحله اسكیس به طراحی دقیق خطی بپردازید با توجه به قسمتهای تیره مدل، ارزش خطی مناسبی را در حین طراحی، پیاده كنید. به تنوع تیرگیها توجه داشته باشید. چینها به طور عمده به دو دسته اند: چینهای عمدی یا خواسته، چینهای تصادفی یا ناخواسته، چینهای عمدی مثل چینهای منظم پرده ،لباس و یا شكل دادن آگاهانه به پارچه هایی كه به عنوان سوژه برگزیده ایم.

چینهای تصادفی مثل حالتهایی كه در چادرها یا پارچه های افتاده بر زمین می بینیم. چینهای عمدی نیز بر چند دسته هستند: چینهایی با یك نقطه اتكا، چینهایی با دو نقطه اتكا و چینهایی با نقاط اتكای بیشتر.  

 

  نكته مهم:

به طور عمده در طراحی از پارچه بایستی صرفاً به چینهای اساسی و مهم توجه داشته باشید. از ترسیم چروكها و چینهای ریز كه نقش چندانی به عهده ندارند و هیچ گونه تغییری در وضعیت مدل به وجود نمی آورند، خودداری نمایید. مبحث سایه روشن در طراحی اهمیت فراوانی دارد و نیازمند تمرین و مشاهده مداوم و دقیق در همه اشیای پیرامون ماست. پارچه ای سفید انتخاب كرده و با یك پونز به دیوار نصب كنید. طرح كم رنگی از آن پیاده كرده سپس بدون آنكه به تكمیل آن بپردازید، مدل را به دقت بررسی نمایید. قسمتهایی را كه سایه افتاده پیدا كنید و با یكدیگر مقایسه نمایید. سپس با استفاده از تیرگی مداد، این قسمتها را، در طرحی كه ترسیم كرده اید به طور كامل و یكدست سیاه كنید. در این حالت، طرح شما دو رنگ سفید مطلق و سیاه مطلق خواهید داشت. در مدل شما سایه هایی متنوع دیده می شود و شما باید تصمیم بگیرید كه كدامیك را در گروه سفید و كدام را در گروه سیاه قرار دهید. این شیوه تقسیم بندی سایه های مدل به دو گروه سفید و سیاه را طراحی " لیت " می گویند.