تبلیغات
هنر - درس اول اموزش نقاشی

  درس اول _ الفبای طراحی

نقطه: نقطه كوچكترین اثری است كه یك وسیله از خود بر جای می گذارد. اندازه نقطه بر اساس میزان كاربردی وسیله سنجیده می شود. یعنی نقطه ای كه از یك خود كار ثبت می شود، با اثری كه از یك ماژیك یا ذغال طراحی باقی می ماند از لحاظ كیفیت و اندازه بسیار متفاوت است. نقطه می تواند شكلی منظم یا نامنظم داشته باشد. هر نقطه به تنهایی دارای نیروی جذب بصری فراوانی است.

خط: خط، مسیری است میان دو نقطه. خط اساس و پایه طراحی را تشكیل می دهد و شناخت كامل و تسلط بر جنبه های مختلف آن بخشی از هنر طراحی را شامل می شود. خط به صورتی كه ما بر روی كاغذ ترسیم می كنیم عملاً در طبیعت وجود ندارد، ولی قوه باصره ما اطراف اشیا را (در تضاد با سطوح عناصر دیگر به صورت خطوط محیطی) می بیند. با هر وسیله ممكن ترسیم خطوط را تجربه كنید و به مقایسه نتایج مختلف بپردازید. خط نمایانگر حالات و كیفیت های مختلفی است و حتماً بایستی در ترسیم آن تسلط لازم را به دست آورید.

كیفیت خط: یك خط رسم شده می تواند بیانگر ویژگی های بسیاری باشد:

-          ضخامت، نازكی، تراكم، مسیر تابش نور، لطافت و ...

-          جنسیت های گوناگونی همچون: فلز، شیشه، چوب، سنگ، پارچه و ...

-          ایجاد حجم، سنگینی و وزن، سطوح گوناگون.

- ایجاد بعد، فضا و مقیاس های ذهنی یا حقیقی.

-     كلیه این ویژگی ها مختص طراحی با دست آزاد است و طراحی های ماشینی یا تصویر سازی های كامپیوتری نمی تواند هم طراز و هم سنگ دست طراح عمل كنند. خطوط به طور عمده به سه دسته خط صاف، خط شكسته و خط منحنی تقسیم می شوند و هر دسته شامل انواع متنوعی از خطوط است كه برای كاربرد خاصی در نظر گرفته شده است.

-     تمرین طراحی: طرحی از مدل بر روی كاغذ طراحی بكشید. خط ها را آزادانه و راحت بكشید. برای تصحیح از پاك كن استفاده نكنید، خط را دوباره بكشید. خط به كار رفته یك دست و مطمئن باشد، از ترسیم خط های تكه تكه و ریشه ریشه خود داری كنید. طرح هایی كه می كشید زیاد بزرگ یا كوچك نباشند. طرح باید حد اقل نیمی از صفحه كاغذ یا كادر شما را بگیرد. تنها به یك بار ترسیم اكتفا نكنید. مدل را بارها و بارها از زوایای مختلف بررسی و مشاهده كنید.  

 

طراحی چشمی – مرحله اول

این مرحله از طراحی از نظر تقویت دید و ذهن اهمیت فراوانی دارد. شما باید حتی المقدور كمتر به كاغذ طراحی و خطی كه ترسیم می كنید نگاه كنید. در این مرحله صرفاً چشم شما به مدل است. پس سعی كنید هم زمان با حركت چشم خود بر روی مدل، خط را هم ترسیم كنید. به تدریج و با كمی تمرین می توانید بر روی مدل متمركز شده و فقط در نقطه شروع، به كاغذ طراحی نگاه كنید. توجه داشته باشید كه بسیاری از هنر جویان آنچه را كه می دانند ترسیم می كنند، نه آنچه را كه می بینند. در این مرحله شما صرفاً آنچه را كه می بینید ترسیم كرده اید. در این تمرین بهتر است كه مداد را از روی كاغذ بر ندارید. طرح را آرام و به قصد مطالعه و بررسی ترسیم كنید نه اینكه تكلیفی را انجام داده باشید. جزئیات و نقش و نگارهای مدل را حذف كنید. اندازه طراحی نه خیلی كوچك باشد و نه خیلی بزرگ.  

 

  طراحی چشمی – مرحله دوم

اهمیت این مبحث در تمام مراحل طراحی مخصوصاً زمانی كه پیشرفتی نسبی در كارتان به وجود آمده نهفته است و تنها خود شما می توانید متوجه تغییری شوید كه این شیوه، بر نحوه مشاهده حافظه شما خواهد گذاشت. مدل نسبتاً ساده ای را انتخاب كنید. می توانید به دو روش عمل كنید:

1- پس از بررسی مدل به صورت همه جانبه و كاملاً دقیق، طراحی را شروع كرده و دیگر به مدل نگاه نكنید.

2- بررسی را به صورت مرحله به مرحله انجام دهید. یعنی ابتدا شكل كلی مدل را دیده و طرح كلی را كه در ذهنتان مانده ترسیم كنید. سپس ویژگی های ثانوی را به دقت مشاهده كرده و بعد به طرح اضافه كنید. پس از آن به سراغ جزئیات دیگر رفته و بعد از مشاهده دقیق آنچه را در ذهنتان مانده ترسیم كنید.

در هر دو روش به یاد داشته باشید كه: مدت زمان مشاهده، بیشتر از زمان ترسیم باشد. از پاك كن استفاده نكنید. خط ها را به راحتی و آسودگی بكشید و اگر قسمتی از طرح خراب شد خط صحیح را روی آن بكشید. پس از پایان كار طرح را با مدل مقایسه كنید. اما آن را اصلاح نكنید بلكه مجدداً طراحی را مرحله به مرحله آغاز كنید. هر بار كه مدل را طراحی می كنید نیروی حافظه خود را تقویت كرده اید.